Kommune:Bærum, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:05.02.2016
Beskrivelse:
Småhusbebyggelse med trær og grønne friområder samt haver.
Område ID55308
Undersøkt av:Tom Danielsen (2016)