Kommune:Gloppen, Vestland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:02.02.2016
Beskrivelse:
40 år gammelt boligfelt. Grenser til friområde med furuskog/blandingsskog. Kort avstand til dyrket mark. Innerst i en Vestlandsfjord, ca 80 moh.
Område ID55103
Undersøkt av:Unni Lundgren (2016-2018)