Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:31.01.2016
Beskrivelse:
Forhage med trær og blomster.
Område ID53748
Undersøkt av:Astrid Kjendahl (2016, 2018-2020)
kart
UTM 6651234 nord, 260607 øst, sone 33