Kommune:Time, Rogaland
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:30.01.2016
Beskrivelse:
småbruk
Område ID53678
Undersøkt av:Sofia Kontou (2016-2018, 2020)
kart
UTM 6542512 nord, -36627 øst, sone 33