Kommune:Indre Østfold, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:17.01.2016
Beskrivelse:
Bolig område med store tomter ikke langt i fra furuskog med innslag av noen områder med gran.
Område ID52937
Undersøkt av:Jørn Tveten (2016)