Kommune:Alta, Finnmark
Områdetype:kyst
Opprettet:29.04.2015
Beskrivelse:
Holme i Altafjorden
Område ID51890
Undersøkt av:Høgskolen i Narvik/Alta (2015)
kart
UTM 7788812 nord, 811624 øst, sone 33