Kommune:Oslo
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:23.04.2015
Område ID51859
Undersøkt av:Marit M. Simonsen (2015)
kart
UTM 6651819 nord, 263004 øst, sone 33