Kommune:Sande, Vestfold
Områdetype:kyst‚ skog
Opprettet:16.04.2015
Beskrivelse:
Åpent skogsområde med spredt bebyggelse. Avstand til fjord, strandområde, ca 50-100 meter.
Område ID51819
Undersøkt av:Berit Engh Larsen (2015)
kart
UTM 6610782 nord, 233739 øst, sone 33