Kommune:Sortland - Suortá, Nordland
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ brakkvann‚ kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:22.02.2015
Beskrivelse:
Ei lita bygd omkranset av høye fjell bl.a. (Møysalen 1266 moh.) Fjord og innlandsvann.
Innerst i fjordbotn et fiskeoppdrettsanlegg som tilt-rekker seg:
Fiskørn, Gråhegre, Gråmåke, Svartbak, Kråke, Skjære, Ravn, Tjeld, Ærfugel, Stokkand, Skarv, Alke, Teis, Havhelle, Mink og Oter.
Ved og rundt foringsplassen:
Faste innslag av Kjøttmeis, Grønnfink, Bjørkefink, Dompap, Granmeis, Svarthvit fluesnapper og sporadiske besøk av Blåmeis, Linerle, Nøtteskrike, Sidensvans, Skjære, Kråke, Ravn, Spurvugle, Svart-spett og Røyskatt.
I skogsområdene Orfugel, Rype, Fiskeørn, Kråke og Ravn.
Ved og i vannet, Fiskand, Stokkand, Sangsvaner, Tærne, Gråmåke, Gråhegre og Fossekall.
Område ID51607
Undersøkt av:Robert A. Hansen (2015-2017, 2019-2020)
kart
UTM 7606410 nord, 514057 øst, sone 33