Kommune:Lillehammer, Innlandet
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:26.01.2015
Beskrivelse:
Bebygd område tett inntil beitemark og skog
Område ID50828
Undersøkt av:John Gunnar Dokk (2015, 2017-2020)