Kommune:Bjørnafjorden, Vestland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:25.01.2015
Beskrivelse:
Eiendom i enden av lite bebygd grusvei med hage, i nærheten et lite gårdsbruk med hester, jorder, skog med furu, gran, løvtrær. Også kort avstand, ca. 400 meter til innsjø.
Område ID50647
Undersøkt av:Eva Karin Lamark (2015-2016, 2018)