Kommune:Trysil, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:25.01.2015
Beskrivelse:
Nedlagt småbruk i skogkant, delvis gjengrodde jordet.
Område ID50579
Undersøkt av:Arve Skjærbæk (2015-2019)