Kommune:Trysil, Hedmark
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:25.01.2015
Beskrivelse:
Nedlagt småbruk i skogkant, delvis gjengrodde jordet.
Område ID50579
Undersøkt av:Arve Skjærbæk (2015-2019)
kart
UTM 6811624 nord, 343497 øst, sone 33