Kommune:Time, Rogaland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:25.01.2015
Beskrivelse:
Byggefelt som grenser til jordbruksjord.
Område ID50246
Undersøkt av:Rolf Heskestado (2015-2016, 2018-2019)
kart
UTM 6547484 nord, -39674 øst, sone 33