Kommune:Dønna, Nordland
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:25.01.2015
Beskrivelse:
Åpent hageområde omsluttet av fjæreområder og jordbrukslandskap. Spredt lauvskog og plantet sitkagran.
Område ID49745
Undersøkt av:Eivind Smørvik (2015)
kart
UTM 7339624 nord, 392683 øst, sone 33