Kommune:Østre Toten, Innlandet
Områdetype:skog
Opprettet:14.03.2014
Beskrivelse:
Granskog i nærheten av kulturlandskap
Område ID43500
Undersøkt av:Lena videregående skole (2014)