Kommune:Østre Toten, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:21.05.2013
Beskrivelse:
Variert landbrukslandskap med innslag av blandingsskog og bekk/dam.
Område ID40971
Undersøkt av:Lena videregående skole (2013-2014, 2017)