Kommune:Alta, Finnmark
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:26.04.2013
Beskrivelse:
Furuskog med bebyggelse
Område ID40857
Undersøkt av:Inger Wallem Anundsen (2013)
kart
UTM 7783972 nord, 817660 øst, sone 33