Kommune:Moss, Østfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:15.04.2013
Beskrivelse:
Boligblokk . Bor på enden av blokken mot skogen og der har jeg foringsplass for fuglene.
Område ID40758
Undersøkt av:Kjell Westin (2013-2014, 2017-2018)
kart
UTM 6595231 nord, 252148 øst, sone 33