Kommune:Stranda, Møre og Romsdal
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:03.02.2013
Beskrivelse:
Byggefelt opp mot fjell. Omgitt av blandingsskog med myrer og dyrket mark.
Område ID40300
Undersøkt av:Eivind Furset (2013-2014)
kart
UTM 6935003 nord, 81617 øst, sone 33