Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:25.01.2013
Område ID36786
Undersøkt av:Kristin D. Stavseth (2013-2020)
kart
UTM 6646333 nord, 263719 øst, sone 33