Kommune:Modum, Buskerud
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:24.01.2013
Beskrivelse:
Eldre hageanlegg med trør og busker
Område ID36567
Undersøkt av:Jens Birger Bjercke (2013-2015)
kart
UTM 6650155 nord, 215288 øst, sone 33