Kommune:Modum, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:24.01.2013
Beskrivelse:
Eldre hageanlegg med trør og busker
Område ID36567
Undersøkt av:Jens Birger Bjercke (2013-2015)