Kommune:Gausdal, Oppland
Områdetype:skog
Opprettet:10.04.2012
Beskrivelse:
Gammel skog, mest gran, men også bjørk og furu. Spredt hyttebebyggelse. Langstrakt dal
Område ID35131
Undersøkt av:Live Maartmann (2012)
kart
UTM 6820287 nord, 209387 øst, sone 33