Kommune:Horten, Vestfold og Telemark
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:21.02.2012
Beskrivelse:
Naturområde som grenser til gårdsjorder og villaområde.
Fôringsplassen er inntil huset.
Område ID34945
Undersøkt av:Lisen Wikant (2018)