Kommune:Hole, Buskerud
Områdetype:elv/bekk
Opprettet:30.01.2012
Beskrivelse:
Storelva, ca 300 m nedenfor Busundbroen
Område ID34110
Undersøkt av:Bjørn Geirr Harsson (2012, 2018)
kart
UTM 6674769 nord, 235795 øst, sone 33