Kommune:Vestre Toten, Oppland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:29.01.2012
Beskrivelse:
Gårdsbruk i Solvoll.
Område ID33892
Undersøkt av:Marie Helene Dullerud (2012-2013)
kart
UTM 6733022 nord, 256820 øst, sone 33