Kommune:Vestre Toten, Innlandet
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:29.01.2012
Beskrivelse:
Gårdsbruk i Solvoll.
Område ID33892
Undersøkt av:Marie Helene Dullerud (2012-2013)