Kommune:Oslo
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:06.04.2011
Beskrivelse:
Villahager
Område ID31258
Undersøkt av:Ingar Storfjell (2011)
kart
UTM 6647983 nord, 591524 øst, sone 32