Kommune:Bamble, Telemark
Områdetype:kyst‚ skog
Opprettet:31.03.2011
Beskrivelse:
Halvøy beliggende NV for Jomfruland. Tilknytning til kupert skogsterreng
Område ID31219
Undersøkt av:anne c ramberg honston (2011)
kart
UTM 6536790 nord, 540043 øst, sone 32