Kommune:Dovre, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:30.01.2011
Beskrivelse:
Grenseområde mellom gammel beitemark og furuskog
Område ID30006
Undersøkt av:Hilde Leite (2011-2020)