Kommune:Dovre, Oppland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:30.01.2011
Beskrivelse:
Grenseområde mellom gammel beitemark og furuskog
Område ID30006
Undersøkt av:Hilde Leite (2011-2019)
kart
UTM 6871746 nord, 514213 øst, sone 32