Kommune:Hamar, Innlandet
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:29.01.2011
Beskrivelse:
Typisk Hedmarkslandskap med åkerland, noe granskog. Spredt bebyggelse. Hagen har mye bjørk. I tillegg finnes rognebærtre, ospetre, syrinbusker og brudespireahekk i umiddelbar nærhet av foringsplass. Liten elv ca. 100 meter nedenfor foringsplass.
Område ID27752
Undersøkt av:Marte Lønberg (2011, 2013-2014, 2016, 2018)