Kommune:Søndre Land, Oppland
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:26.01.2011
Beskrivelse:
Sydvendt gårdsbruk, omgitt av dyrket mark, beitearelaer og skog, hovedsakelig gran med partier av blandingsskog og lauskog. HOH : 550 m
Område ID27321
Undersøkt av:Øyvind Hansen (2011-2019)
kart
UTM 6733537 nord, 252587 øst, sone 33