Kommune:Søndre Land, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:26.01.2011
Beskrivelse:
Sydvendt gårdsbruk, omgitt av dyrket mark, beitearelaer og skog, hovedsakelig gran med partier av blandingsskog og lauskog. HOH : 550 m
Område ID27321
Undersøkt av:Øyvind Hansen (2011-2020)