Kommune:Karmøy, Rogaland
Områdetype:kyst‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:16.08.2010
Beskrivelse:
Mest gran/furuskog, litt myr,stort kulturbeiteområde med tilgang til bekk og sjø
Område ID26438
Undersøkt av:Annbjørg Rossehaug (2010, 2013)
kart
UTM 6564783 nord, 288922 øst, sone 32