Kommune:Gjøvik, Oppland
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:09.03.2010
Beskrivelse:
Spredt bebyggelse,endel skog.
Elva som renner gjennom bygda.
Område ID25239
Undersøkt av:Eli Løkken (2009-2013, 2015-2016, 2018-2019)
kart
UTM 6768698 nord, 252004 øst, sone 33