Kommune:Gran, Innlandet
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:01.02.2010
Beskrivelse:
Småbruk med jorder, barskog og blandingsskog rundt
Område ID24411
Undersøkt av:Torgeir Løvold (2010-2013, 2015, 2017-2019)