Kommune:Gran, Oppland
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:01.02.2010
Beskrivelse:
Kulturlandskap med ganske konsentrert bebyggelse ved bygdevei mot åkrer og noe skog.
Område ID24247
Undersøkt av:Gerd Struksnæs-Haga (2010-2013, 2015-2017, 2019)
kart
UTM 6699414 nord, 581628 øst, sone 32