Kommune:Andebu, Vestfold
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:31.01.2010
Beskrivelse:
Jordbruksområde med litt Eikeskog. 200 meter til barskog
Område ID23993
Undersøkt av:Knut Moland (2010, 2012-2015, 2017)
kart
UTM 6573879 nord, 567703 øst, sone 32