Kommune:Ulstein, Møre og Romsdal
Områdetype:kyst‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:31.01.2010
Beskrivelse:
Sørvendt naturtomt som grensar inn til variert kulturlandskap på eine sida med kantskogar av dels varmekjær lauvskog. På andre sida barblandingsskog med dominans av furu. Grensar opp mot sjø og fjordområde med mange holmar og småøyar.
Område ID23840
Undersøkt av:Alv Ottar Folkestad (2010-2011, 2015, 2017-2019)
kart
UTM 6906187 nord, 335782 øst, sone 32