Kommune:Hå, Rogaland
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:31.01.2010
Beskrivelse:
tettsted nært landbruksområde.
Mye busker og trær.
Område ID23187
Undersøkt av:Laila Merethe Nesheim Nordahl (2010)
kart
UTM 6507633 nord, 305379 øst, sone 32