Kommune:Ørland, Trøndelag
Områdetype:kyst‚ kulturlandskap
Opprettet:31.01.2010
Beskrivelse:
Øyer i Trondheimsfjorden, grunntvannsområde og fuglereservat.
Område ID23133
Undersøkt av:Rut Helene Langebrekke Nilsen (2010, 2012)