Kommune:Sel, Innlandet
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Landskapstype:Skoleplass med asfalt, grasområde, skog
Opprettet:09.05.2003
Område ID2244
Undersøkt av:Sel skule (2003)