Kommune:Fjord, Møre og Romsdal
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:31.01.2010
Beskrivelse:
Eneboligtomt m frukttræ, løvskog i nærheten
Område ID22291
Undersøkt av:Steinar Lamo (2010)