Kommune:Østre Toten, Oppland
Områdetype:elv/bekk‚ kulturlandskap
Opprettet:30.01.2010
Beskrivelse:
Vestvendt hage, begrenset av bekk mot dyrket mark.
Frukttrær, store osper og eiketrær.
Område ID21755
Undersøkt av:Torfinn Staff (2010-2019)
kart
UTM 6727588 nord, 598793 øst, sone 32