Kommune:Østre Toten, Oppland
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:30.01.2010
Beskrivelse:
Spredt bebyggelse, åker og eng,skog grenser til vår hage
Område ID21437
Undersøkt av:Gunhild Bakke (2010-2013)
kart
UTM 6728459 nord, 604958 øst, sone 32