Kommune:Østre Toten, Innlandet
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:30.01.2010
Beskrivelse:
Spredt bebyggelse, åker og eng,skog grenser til vår hage
Område ID21437
Undersøkt av:Gunhild Bakke (2010-2013)