Kommune:Hitra, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:29.04.2009
Beskrivelse:
Blanding av hus og kulturlandskap. Løvtrær og furu.
Område ID19150
Undersøkt av:Lars Otto eide (2009)