Kommune:Vardø, Finnmark
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:05.04.2009
Beskrivelse:
liten vik bak Vardøhus Festning mot vest,fylles med vann ved flo sjø, Område med mye vadefugler og måker.
Område ID19013
Undersøkt av:Birger Knudsen (2009-2011)
kart
UTM 7812489 nord, 653330 øst, sone 35