Kommune:Marker, Viken
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:17.03.2009
Beskrivelse:
Landbruksomeråde, spredt bebyggelse.
Dette er et prosjekt i barnehagen.
Observasjoner er gjort på flere steder i kommunen
Område ID18750
Undersøkt av:Roy Bruncell (2009)