Kommune:Os, Innlandet
Områdetype:kulturlandskap
Opprettet:01.02.2009
Beskrivelse:
Småbruk,gårdstun med jorder rundt,på baksiden av huset er skogen nære.
Område ID18008
Undersøkt av:Liv unni Stjern (2009, 2013-2017)