Kommune:Stranda, Møre og Romsdal
Områdetype:kyst
Areal (m²):10 000
Landskapstype:Elveos
Opprettet:06.05.2002
Beskrivelse:
Elveos/delta ved osen av Korsbrekkeelva (Bygdaelva). Osen er utfylt i vest, inntakt inn mot jordbrukslandskap i aust
Område ID1787
Undersøkt av:Sunnylven skule (2002, 2007-2008), NOF Møre og Romsdal (2003-2006, 2012)
kart
UTM 6885150 nord, 389050 øst, sone 32