Kommune:Melhus, Trøndelag
Områdetype:kyst
Opprettet:26.04.2002
Område ID1781
Undersøkt av:Nyborg skole (2002-2004)