Kommune:Bremanger, Sogn og Fjordane
Områdetype:kulturlandskap
Lengde (m):50
Areal (m²):50
Opprettet:25.01.2009
Beskrivelse:
Innmark/litt skogog kratt/hytter/nær lita elv/dyrka mark
Område ID17723
Undersøkt av:Aage Kvendseth (2009-2019)
kart
UTM 6866987 nord, 317643 øst, sone 32