Kommune:Bremanger, Vestland
Områdetype:kulturlandskap
Lengde (m):50
Areal (m²):50
Opprettet:25.01.2009
Beskrivelse:
Innmark/litt skogog kratt/hytter/nær lita elv/dyrka mark
Område ID17723
Undersøkt av:Aage Kvendseth (2009-2020)