Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:25.01.2009
Beskrivelse:
Tettbygd boligområde, eneboliger og blokker, kjøpesenter. Mange veier møtes, mye trafikk, støy og støv. Få meter fra Omkjøringsveien (E6). Ca. 800 kvm tomt med mange trær (løv - og nåltrær), tettvokst og lett fuktig. Blomster og insekter. En del plen omgjort til eng. Plommetrær.
Område ID17654
Undersøkt av:Lisbeth Bitte Bakke (2009-2016, 2019)